Spălătorie Profesională Vama

Politică de confidențialitate

I. Informații generale

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale Sandi-Mira Cleaning în calitate de operator de date. Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet  www.spalatorie-profesionala-vama.ro.

 

II. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate.

II.1. Dacă sunteți client al Site-ului, Sandi-Mira Cleaning va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi nume și prenume, adresa de e-mail, date referitoare la modul în care utilizați Site-ul, de exemplu comportamentu l/ preferințele / obişnuințele dumneavoastră.

II.2. Dacă sunteți vizitator al Site-ului, Sandi-Mira Cleaning va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact / întrebări / reclamații, în măsura în care ne contactați în acest fel.

 

III. Scopurile și temeiurile de prelucrării

1. Ce date personale colectăm despre dumneavoastră?

Cu ajutorul site-ului www.spalatorie-profesionala-vama.ro prelucrăm strict acele date care sunt necesare răspunsului de cerere oferta către solicitanți și informării acestora cu privire la serviciile prestate, termenele de execuție și costurile percepute. Colectăm prin intermediul site-ului www.spalatorie-profesionala-vama.ro, nume prenume, IP si adresa de email. Informații care sunt generate în timp ce utilizați website-ul nostru, inclusiv despre când, cât de des și în ce circumstanțe îl utilizați, aceste informații sunt stocate in fișiere cookie. Informații conținute în orice comunicări ne trimiteți prin e-mail sau prin intermediul website-ului nostru, inclusiv conținutul comunicărilor și metadatele acestora. Orice alte informații personale pe care ni le trimiteți. Înainte de a ne divulga informațiile personale ale unei alte persoane, trebuie să obțineți consimțământul acelei persoanei atât pentru divulgarea, cât și pentru procesarea informațiilor personale în conformitate cu această politică.

 

Distribuirea datelor?

Datele sunt prelucrate doar de Sandi-Mira Cleaning, nu sunt distribuite altor terți sau entități pentru a fii folosite.

 

Formular de contact

Formularul de contact colectează date , cum ar fii: adresa de email, nume, prenume aceste date sunt folosite doar pentru corespondenta. Aceste date nu sunt folosite în scopuri de marketing, sunt folosite în scopul deservirii clienților. Aceste date pot fii șterse la cererea dvs. prin trimiterea unui mail la sandimiracleaning@yahoo.com.

 

Site-uri terțe

Site-ul nostru include hyperlink-uri către și detalii despre site-uri terțe. Nu deținem niciun control și nu ne facem responsabili pentru politicile și practicile de confidențialitate ale terților. 

 

IV. Durata pentru care vă prelucrăm datele

Ca principiu, Sandi-Mira Cleaning va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus. Sandi-Mira Cleaning garantează ca datele personale ale unui Utilizator, colectate prin intermediul formularului de contact, vor fi folosite numai pana la soluționarea problemei comunicate de acesta, după care vor deveni date cu caracter exclusiv statistic. Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor colectate prin formularul de contact al Site-ului, Sandi-Mira Cleaning va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de Sandi-Mira Cleaning pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

 

V. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Putem divulga informațiile dvs. personale:

1. în măsura în care ni se solicită acest lucru prin lege;

2. în legătură cu orice procedură legală potențială sau în curs; Cu excepția situațiilor prevăzute în această politică la Capitolul V la punctul 1 si 2, nu vom furniza informațiile dvs. personale către terți.

 

VI. Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate către Sandi-Mira Cleaning pot fi transferate în afara României, dar doar către state din Uniunea Europeană.

VII. Drepturile de care beneficiați
În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

• dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către Sandi-Mira Cleaning conform celor descrise în prezentul document;

• dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea Sandi-Mira Cleaning cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;

• dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către Sandi-Mira Cleaning a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.

• dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:

– acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

– în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;

– în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;

– în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

– în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;

– datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul. Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, Sandi-Mira Cleaning să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;

• dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care :

– persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;

– prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;

– operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau

– persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

• dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către Sandi-Mira Cleaning către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;

• dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;

• în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al Sandi-Mira Cleaning sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care Sandi-Mira Cleaning poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;

• în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct;

• dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;

• dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar. Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: office@curatenie-cluj.com

 

Cum îți protejăm datele? Securitate

Acest site folosește module de securitate si firewall inclus in scriptul site-ului. Verificare periodica de vulnerabilitate. Vom lua măsuri de precauție tehnice și organizaționale rezonabile pentru a preveni pierderea, utilizarea necorespunzătoare sau modificarea informațiilor dvs. personale.

 

Ce proceduri avem la dispoziție pentru încălcarea securității datelor?

Notificare către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Această pagină de internet folosește fișiere de tip cookie. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm verificați și Politica cookies.